Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är en prioriterad fråga då ohälsa kopplat till arbetet skapar mycket lidande för den som drabbas och kostar mycket för arbetsgivaren.

Bonnier Academy har tagit fram ett antal utbildningar som förebygger och hjälper hjälper både arbetsgivare och arbetstagare att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö. Kurserna bygger på föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Kurser

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En oroande trend idag är att fler sjukskrivs på grund av sociala och organisatoriska missförhållanden på arbetsplatsen. Som chef har du ett särskilt ansvar för att personalen trivs på jobbet och kan göra sitt bästa. Den här kursen handlar om hur du ska arbeta för en bättre arbetsmiljö.

Trakasserier och diskrimineringar på arbetsplatsen

Ingen ska utsättas för kränkningar på sin arbetsplats. Chefen har ett ansvar, men även du som medarbetare behöver veta var gränsen går och när du ska säga ifrån. I denna kurs lär du dig vad både företag och medarbetare behöver göra för att ingen ska känna sig otrygg på arbetet.

GDPR

Syftet med dataskyddsförordningen, GDPR, är att skydda enskildas personuppgifter. Det påverkar dig som samlar in och hanterar personuppgifter i jobbet. När får man samla in personuppgifter, vad får de användas till och hur länge får de sparas? I den här kursen lär du dig mer om det!