GDPR

Syftet med dataskyddsförordningen, GDPR, är att skydda enskildas personuppgifter. Det påverkar ditt jobb när du samlar in och hanterar personuppgifter.
I kursen får du veta mer om reglerna i GDPR och hur du ska förhålla dig till dem när du hanterar personuppgifter i ditt arbete.

Varje kapitel avslutas med ett test där du får testa dina kunskaper. Med kursen följer också extra kursmaterial i form av checklistor och mer att läsa.

Om kursen

Innehåll
1. Syfte och definitioner

2. Rättsliga principer

3. De registrerades rättigheter

4. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde            

5. Ansvar och sanktioner

Total kurstid
45 – 60 minuter

Målgrupp
Alla medarbetare, främst personer som i sitt arbete hanterar personuppgifter

Förkunskaper
Inga

Kursens innehåll

Kapitel 1 – Syfte och definitioner
Syfte och definitioner, Personuppgiftsbehandling, Quiz, Övning med frågor.

Kapitel 2 – Rättsliga principer
När får man samla in personuppgifter? Rättsliga principer, Principer för personupgiftsbehandling, Hur får man använda personuppgifter? Skydd för känsliga personuppgifter, Övning med frågor.

Kapitel 3 – De registrerades rättigheter
Rätt till information, Dataportabilitet, Rätt till radering, Fler rättigheter, Övning med frågor, Vad är ostrukturerad data? 

Kapitel 4 – Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Olika roller och ansvar, Quiz, Skyldigheter för dem som behandlar personuppgifter, Visa att personuppgifter hanteras korrekt, Anmäl personuppgiftsincident, Övning med frågor, Ordning och reda, Att föra över uppgifter till utlandet, Övning med frågor.

Kapitel 5 – Ansvar och sanktioner
Ansvar och sanktioner, Dyrt att bryta mot reglerna, Övning med frågor.

Extra kursmaterial
Checklista – Innan personuppgiftsbehandling påbörjas,
Checklista – Konsekvensanalys,
Frågor och svar om dataskyddsförordningen – GDPR,
Läs mer – Grundläggande principer för personuppgiftsbehandling,
Läs mer – Skyldigheter vid behandling av personuppgifter.

Generella kursmål

  • Förståelse för förordningens syfte.
  • Förståelse för förordningens begrepp och definitioner.
  • Förståelse för de registrerades rättigheter.
  • Förståelse för personuppgiftsansvariges uppgift.
  • Förståelse för förordningens sanktionssystem.
  • Förståelse för när incidentrapport ska göras och till vem den ska göras.
  • Kunna göra egna bedömningar.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.