GxP-kurser inom
GCP (Good Clinical Practice) och
GDP (Good Distribution Practice)

Bonnier Academy erbjuder tre digitala GxP-utbildningar. Flexibla och tidseffektiva online-kurser om GCP (Good Clinical Practice, som grund- och repetitionskurs) och GDP (Good Distribution Practice).

Alla kurserna är helt digitala vilket möjliggör att de kan göras när de passar som bäst, och har ett snabbt och flexibelt upplägg. Innehållet presenteras med interaktiva delar och förstärks med film, praktikfall, quiz och kunskapstester. Efter genomgången utbildning med godkänt resultat erhålls ett kursintyg.

Utbildningarna kan köpas som enstaka licenser eller som en företagslicens och då även anpassas med egen intern information såsom interna riktlinjer, SOP:ar, checklistor och annat.

Kurserna är framtagna med ledande experter på respektive område.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta Vera Rönngard, | tel: 070-161 58 49

Våra kurser inom GCP och GDP

GCP-kurser

Utbildningarna inom GCP (Good Clinical Practice) ger en bra grund om det regelverk som styr de kliniska prövningarna, varför de finns och hur man följer dem.

GDP-kurs

GDP, Good Distribution Practice, ger en bra inblick i de regulatoriska kraven vid hantering och distribution av läkemedel och andra aktiva farmaceutiska substanser (API) och vad som händer när kraven inte följs. Denna introduktionsutbildning ger svar på dessa centrala frågor.