Grundkurs Good Clinical Practice

Grundutbildning GCP (online)

Grundutbildningen Good Clinical Practice ger kunskaper om GCP och de regelverk som gäller vid forskning på människor. Kursen omfattar såväl de etiska aspekterna, genom den så kallade Helsingforsdeklarationen, som de regelverk och krav som gäller vid kliniska studier. Även ansökningsförfarande kopplade till kliniska studier samt tillvägagångssätt för publicering vid studieavslut ingår.

Utbildningen vänder sig till prövare, forskningssjuksköterskor och övriga professioner som arbetar med kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården eller andra relevanta branscher.

Kursens upplägg

GCP-kursen är helt anpassad för digitalt lärande och görs online. Den är uppdelad i 3 delkurser och 11 kapitel där teori varvas med 16 föreläsningar inom olika ämnesområden som rör GCP. Kursdeltagaren får ta del av verkliga exempel,  praktiska råd och exempelmallar för att på ett så bra sätt som möjligt genomföra sina kliniska studier.

Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori får kursdeltagaren svara på löpande kunskapstester.  

GCP-kursen är tillgänglig under 12 månader från start, så deltagaren kan gå tillbaka och repetera delar och använda utbildningen som en källa för information under hela denna tid. Eftersom utbildningen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Efter avslutad utbildning kan kursdeltagaren förvänta sig att behärska de övergripande områdena som är relevanta vid kliniska studier, och ett personligt kursintyg kan laddas ner direkt från utbildningsportalen.

Kursinnehåll i GCP (Good Clinical Practice)

 • GCP DELKURS 1

  Kapitel 1: Introduktion till Good Clinical Practice och Helsingforsdeklarationen

  Kapitel 2: Etiska aspekter på klinisk forskning med fokus på Helsingforsdeklarationen

  Kapitel 3: WMA och Helsingforsdeklarationen

 • GCP DELKURS 2

  Kapitel 1: Introduktion och grunderna till GCP

  Kapitel 2: Register och rapportering

  Kapitel 3: Integritet och konfidentialitet- GDPR

  Kapitel 4: Oredlighet i forskning

 • GCP DELKURS 3

  Kapitel 1: Etikansökan

  Kapitel 2: Ansökan till Läkemedelsverket

  Kapitel 3: Ansökan Medicintekniska produkter

  Kapitel 4: Publicering Clinical Trial

FÖRDELAR MED ONLINE-KURSEN I GCP 

 • Tidseffektivt och mycket flexibelt upplägg. Kursen går att dela upp och genomföra i den takt du som deltagare önskar och hinner.
 • All aktivitet sparas i systemet och är lätt att följa.
 • Möjlighet att repetera.
 • Utbildningen är helt anpassad för digitalt lärande med film, text, animationer, quiz och frågor.
 • Du får kursintyg efter godkänd genomförd utbildning.

MER INFORMATION OM GRUNDUTBILDNINGEN I GOOD CLINICAL PRACTICE

 • Nivån på grundkursen i GCP är främst anpassad för dig som är i behov av omfattande grundläggande kunskaper inom GCP.
  För dig som istället vill uppdatera dina kunskaper, eller få en övergripande förståelse finns vår Repetitionskurs i GCP.
 • Utbildningen tillhandahålls på svenska.
 • GCP-utbildningen uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC. Som är nödvändigt för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av GCP-utbildning för prövare.
 • Kursansvarig och expert är Anders Hellgren (Hellgren GCP Consulting AB), med över 35 års erfarenhet av kliniska prövningar.
 • Inga förkunskaper krävs.
 • Vid avslutad grundutbildning inom GCP erhålls ett kursintyg på engelska som är godkänt i internationella sammanhang. 
 • Pris: 4 495 sek/licens. Vid köp av två eller fler licenser eller företagslicens, kontakta oss gärna för offert. 

Köp grundkursen i GCP här »

 
 

Vill du veta mer om grundkursen inom GCP?

Välkommen att kontakta Vera Rönngard, | tel: 070-161 58 49
för att beställa eller få mer information om kursen.