GCP-kurser online

GCP som grundkurs eller repetition

Certifiera dig inom GCP (Good Clinical Practice) med våra heltäckande, inspirerande och prisvärda GCP-utbildningar som genomförs helt digitalt (online) och utifrån din egen studietakt.

Kurserna uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC. 

FÖRDELAR MED ONLINE-KURSERNA I GCP 

 • Tidseffektiva kurser med mycket flexibelt upplägg med film, text, animationer, quiz och frågor. Du kan dela upp och genomföra kurserna i den takt du som själv önskar och hinner.
 • GCP-kursen är tillgänglig under hela 12 månader, så du kan gå tillbaka och repetera och använda utbildningen som en källa för information under hela denna tid. 
 • All aktivitet sparas i systemet och är lätt att följa.
 • Du får ett intyg / certifikat på engelska som är godkänt i internationella sammanhang.

VÄLJ DEN NIVÅ AV KURS SOM PASSAR DIG

Bonnier Healthcare erbjuder två utbildningar inom GCP:

,Kurserna är framtagna tillsammans med GCP-konsulten Anders Hellgren som har över 35 års erfarenhet av kliniska prövningar. Hör Anders berätta i videon nedan: 


Utbildningarna i Good Clinical Practice ger kunskaper om GCP och de regelverk som gäller vid forskning på människor. Kurserna omfattar såväl de etiska aspekterna, genom den så kallade Helsingforsdeklarationen, som de regelverk och krav som gäller vid kliniska studier. Även ansökningsförfarande kopplade till kliniska studier samt tillvägagångssätt för publicering vid studieavslut ingår.


Kurserna vänder sig till prövare, forskningssjuksköterskor och övriga professioner som arbetar med kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården eller andra relevanta branscher.

 

Grundutbildning i GCP

Kursens upplägg 

Grundkursen i GCP är uppdelad i 3 delkurser och 11 kapitel där teori varvas med 16 föreläsningar inom olika ämnesområden som rör GCP. Kursdeltagaren får ta del av verkliga exempel,  praktiska råd och exempelmallar för att på ett så bra sätt som möjligt genomföra sina kliniska studier.

Efter avslutad utbildning kan kursdeltagaren förvänta sig att behärska de övergripande områdena som är relevanta vid kliniska studier, och ett kursintyg (personligt certifikat) kan laddas ner direkt från utbildningsportalen. 

 

Grundkursens innehåll

Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori får kursdeltagaren svara på löpande kunskapstester. Grundkursen i GCP är helt anpassad för digitalt lärande och görs online, via Internet. 

GCP-kursen är tillgänglig under 12 månader från start, så deltagaren kan gå tillbaka och repetera delar och använda utbildningen som en källa för information under hela denna tid. Eftersom utbildningen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen. 

 • GCP Grund – DELKURS 1

  Kapitel 1: Introduktion till Good Clinical Practice och Helsingforsdeklarationen


  Kapitel 2: Etiska aspekter på klinisk forskning med fokus på Helsingforsdeklarationen

  Kapitel 3: WMA och Helsingforsdeklarationen

 • GCP Grund – DELKURS 2

  Kapitel 1: Introduktion och grunderna till GCP

  Kapitel 2: Register och rapportering


  Kapitel 3: Integritet och konfidentialitet- GDPR

  Kapitel 4: Oredlighet i forskning

 • GCP Grund – DELKURS 3

  Kapitel 1: Etikansökan

  Kapitel 2: Ansökan till Läkemedelsverket

  Kapitel 3: Ansökan Medicintekniska produkter

  Kapitel 4: Publicering Clinical Trial

MER INFORMATION OM GRUNDUTBILDNINGEN I GOOD CLINICAL PRACTICE

 • GCP-utbildningen uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC. Som är nödvändigt för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av GCP-utbildning för prövare.
 • Inga förkunskaper krävs.
 • Utbildningen tillhandahålls på svenska.
 • Pris för grundkurs: 4 495 sek/licens. Vid köp av två eller fler licenser eller företagslicens, kontakta oss gärna för offert.

 

Repetitionsutbildning GCP

Nivån på repetitionsutbildningen i Good Clinical Practice är främst anpassad för dig som är i behov av repetition eller behöver uppdatera dina kunskaper inom GCP. Alternativt vill få en övergripande förståelse för GCP. 

Repetitionsutbildningen, som också är helt digital, är uppdelad i 2 delkurser och omfattar 22 olika områden som rör GCP.

Repetitionskursens innehåll

 • GCP Repetition – DELKURS 1

  Kapitel 1: Introduktion till Good Clinical Practice och Helsingforsdeklarationen

  Kapitel 2: Etiska aspekter på klinisk forskning med fokus på Helsingforsdeklarationen
 • GCP Repetition – DELKURS 2

  Kapitel 1: Om standarden GCP


MER INFORMATION OM REPETITIONSKURSEN I GOOD CLINICAL PRACTICE

 • GCP-utbildningen uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC. Som är nödvändigt för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av GCP-utbildning för prövare.
 • Inga förkunskaper krävs.
 • Utbildningen tillhandahålls på svenska.
 • Pris för repetitionskurs: 2 495 sek/licens. Vid köp av två eller fler licenser eller företagslicens, kontakta oss gärna för offert. 

 

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Vera Rönngard, | tel: 070-161 58 49
för att beställa eller få mer information om kursen.