Webbkurs inom GDP
(Good Distribution Practise)

Syfte med webbutbildningen i GDP

GDP, Good Distribution Practice, ger en bra inblick i de regulatoriska kraven vid hantering och distribution av läkemedel och andra aktiva farmaceutiska substanser (API) och vad som händer när kraven inte följs. Denna introduktionsutbildning inom GDP ger svar på dessa centrala frågor.


En certifiering i GDP kan bidra till framtida affärsmöjligheter inom området där ni blir en kvalificerad aktör i distributionskedjan.

Webbutbildningen i GDP är helt anpassad för digitalt lärande där kursdeltagaren på ett effektivt och inspirerande sätt genomför utbildningen när det passar dem bäst. Kursen vänder sig till yrkesverksamma personer med ansvar för förvaring och distribution av läkemedel och andra aktiva farmaceutiska substanser.


Kursen är en introduktionsutbildning inom GDP (Good Distribution Practise) och kräver inga förkunskaper, men kursen kan med fördel även göras i repetitivt syfte.


Kursansvarig och expert är Kerstin Annas, Q Annas AB.

Kursinnehåll, GDP

Kursdeltagarna ska genom att gå kursen få god kännedom om reglerna avseende:
  • Att läkemedel i leveranskedjan är godkända i enlighet med EU:s lagstiftning
  • Att läkemedel lagras under de rätta förhållandena hela tiden, inklusive under transport
  • Att kontaminering av produkter undviks
  • Att en tillräcklig omsättning av lagrade läkemedel sker
  • Att rätt produkter når rätt adressat inom en tillfredställande tidsperiod
  • Att distributörens spårningssystem för att möjliggöra att hitta felaktiga produkter och återkallningsförfarande
  • Att piratkopierade produkter upptäcks och hanteras korrekt

Vill du veta mer om GDP-utbildningen?

Välkommen att kontakta Vera Rönngard, | tel: 070-161 58 49
för att beställa GDP-kursen eller för att få mer information om utbildningen.