Kurser för ST-läkare, BT-läkare och handledare

Bonnier Healthcare producerar tillsammans med Medibas kurser för läkare.

Kurserna riktar sig primärt till ST-läkare, BT-läkare och handledare, men kan även vara relevanta för färdiga specialister som önskar fortbilda sig. Syftet med ST-kurserna är att effektivisera läkarens specialisttjänstgöring genom att erbjuda en flexibel och effektiv utbildningstjänst.

Kurserna är helt digitala med ett högkvalitativt innehåll från ledande experter inom respektive område. Samtliga utbildningar motsvarar uppsatta delmål enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) och (HSLF-FS 2021:8).

Kurs

Delmål (2015:8)​

Delmål (2021:8)

Mer om kurserna för läkare och handledare

Kurserna är helt anpassade för digitalt lärande (e-learning). Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra ett antal praktiska moment och reflektionsövningar. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kurserna avslutas med ett sluttest (examination). 

Eftersom kurserna är webbaserade blir deltagaren inte låst till några fasta kurstillfällen, utan kan genomföra kursen i sin egen takt

Kurserna är tillgängliga under 12 månader från start, så ST/BT-läkaren eller handledaren kan gå tillbaka och repetera delar samt använda utbildningen som en källa för information under hela denna tid. 

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. 

Delmål (2015:8)​
a6, c13 alt c14 (beroende på specialitet)

Delmål (2021:8)
bt3, STc13-16 (beroende på specialitet)

Beställningar och frågor

  • Vid frågor kring ST-kurser, BT-kurser och handledarekursen, vänligen kontakta Kafai Wong:
    E-post: kafai.wong@medibas.se
    Telefon: 073 957 89 77