Microsoft Office 2010

Välkommen till kurserna i Microsoft Office 2010 och ett utbildningskoncept som hjälper dig att använda ditt Office-paket mer effektivt.

Denna introduktionskurs är särskilt inriktad på att ge dig en förståelse för hur Office 2010 är uppbyggt och vilka funktioner som är nya i det uppgraderade paketet. 

  • Användargränssnittet
  • Outlook 2010
  • Word 2010
  • Excel 2010
  • PowerPoint 2010
  • OneNote 2010
  • Microsoft Office Web App

Dela kursen