Vårdpersonal

Rätt utbildning är en säkerhetsfråga

Bonnier Academy erbjuder effektiva webbkurser för personal inom omsorgen.

Kurser

Fallprevention

Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Det är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusvård efter hjärt- och kärlsjukdom och innebär stort lidande. I den här kursen får du lära dig hur du hjälper äldre att förebygga fall.

Skydds- och begränsnings-åtgärder

Du vill ge så bra vård och omsorg som möjligt till personer med demenssjukdom, men vissa situationer är svåra att hantera. Ibland är det svårt att avgöra om egna lösningar följer lagen eller inte. Den här kursen ökar din medvetenhet och lyfter situationer då svaren inte är självklara.

Lex Sarah

Du som arbetar med omsorg och vård är skyldig att rapportera om du ser missförhållanden inom verksamheten. Den bestämmelsen kallas lex Sarah. I kursen får du veta mer om vad rapporteringsskyldigheten innebär och vad som händer när en rapport har lämnats in.

Dokumentation

Du som arbetar inom omsorgen ska dokumentera vad du gör och de beslut du tar. Dokumentationen är viktig både för den enskilda individen och för verksamheten. I den här kursen lär du dig vad, när och hur du ska dokumentera.

Delegering

I vissa situationer får omsorgspersonal utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att detta ska ske på ett säkert sätt för patienten används delegering, en form av arbetsfördelning som används inom vården för att fördela en arbetsuppgift till någon som annars inte skulle få utföra den. I den här kursen får du veta mer om delegering och hur den ska utföras på rätt sätt.

Introduktionskurs för omsorgspersonal

Den sociala omsorgen bygger på tanken om människors lika värde. Samhället har ett ansvar för människor som av olika anledningar behöver stöd och hjälp. I den här kursen får du lära dig grunderna om de viktigaste reglerna du måste kunna för att ge brukarna den vård och det bemötande de har rätt till.

Sekretess och tystnadsplikt

Du som arbetar inom omsorgen får veta saker om människorna du möter i ditt arbete. Många uppgifter är belagda med sekretess. Det betyder att du har tystnadsplikt och inte får lämna vidare informationen till någon annan. I den här kursen lär du dig hur du ska hantera sekretessen och tystnadsplikten i ditt arbete.

Lär i din egen takt ​

Gå kurserna när det passar dig och i din egen takt via en dator, mobil eller surfplatta. Utbildningarna håller hög kvalitet och är praktiska och enkla att förstå.

Kursbevis

Varje kurs består av 4-7 delar som tar ca 15 min per del att göra. När du genomfört en kurs så får du ett kursintyg.

Experter inom ditt område skapar kurserna

Våra experter skapar kursernas innehåll med stor passion och förståelse för ditt arbete. Vi bevakar även regelverken och meddelar dig när du behöver lära dig något nytt.

Fallprevention

Bonnier Academy är stolta över att tillsammans med Vinnova och Lunds universitet presentera en kurs i fallprevention. Kursen ingår i det större projektet MotFall, med syftet att förhindra fallolyckor hos äldre.

Dina ämnesexperter är några av Sveriges främsta

Ingvar Krakau
“En patient ska alltid få göra sin röst hörd”
Lotta Wendel
“Utmaningen ligger i att göra det svåra enkelt”
Josef Sayegh
“Alla människor har rätt till god vård”

Läs mer om våra nöjda kunder

“Vi identifierade tidigt ett behov av utbildning i samband med uppgraderingen till Office 2013 samt Office 365. Trots användarinstruktioner var det vanligt att samma frågor återkom till supportavdelningen. En del frågor kunde vi dessutom inte svara på. Vi ville ta hjälp av riktiga experter för att lösa mer komplexa ärenden och för att vara mer effektiva. Det är ett sätt för oss att använda våra interna resurser bättre.

Då vi har en flexibel arbetsplats och fler kontor i landet än det som finns i Stockholm insåg vi snabbt att e-learning var det enda möjliga sättet att utbilda personalen på. Vi har dessutom många i vår organisation som reser mycket i tjänsten. Det här gör att vi har fler medarbetare som har svårt att vara på en plats vid en specifik tid.

Det är svårt att samla alla som behöver utbildning till endast några enstaka tillfällen. E- learning passar oss utmärkt eftersom man kan göra kurserna var man än befinner sig och när man har tid. Bonnier Academy hade ett attraktivt erbjudande med ett stort urval av utbildningar och också av den senaste Office-versionen. De erbjuder även sina kurser på andra språk än svenska det är viktigt för oss att kunna få kurserna på engelska. Därför var det ett enkelt val att välja Bonnier Academy som leverantör.”

Sophia Lunneborg
IT Project Leader
Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières

Fler nöjda kunder