Dokumentation

Du som arbetar inom omsorgen ska dokumentera vad du gör och de beslut du tar. Både handläggning och genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen (SoL). Dokumentationen har stor betydelse för den enskilda individen och för verksamheten. Det är också ett viktigt underlag för insyn och tillsyn.

Dela kursen

Om kursen

Innehåll
1. Inledning

2. Att dokumentera

3. Tänk på!

4. Kunskapskollen

Total kurstid
ca 45 minuter

Målgrupp
Personal inom social omsorg

Förkunskaper
Inga

I den här kursen lär du dig vad, när och hur du ska dokumentera. Kursen ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. Du får också stöd, idéer och praktiska exempel på hur du kan arbeta med dokumentationen. Efter avklarad kurs får du ett kursintyg. Kursen är framtagen tillsammans med universitetslektor Lotta Wendel, Malmö universitet.

Kursens innehåll

Block 1 – Inledning
Varför ska man dokumentera? Vem ska dokumentera? När ska du dokumentera? Snabbkollen.

Block 2 – Att dokumentera
Personakt och journalhandling, Genomförandeplanen, Levnadsberättelsen, Språket, Att tänka på, Snabbkollen. 

Block 3 – Tänk på!
Respekt mot brukaren, Sekretess och tystnadsplikt, Rättning, Tolk och översättning, Tillgänglighet och skydd, Snabbkollen. 

Block 4 – Kunskapskollen
Testa dina kunskaper i kunskapskollen!

Extra kursmaterial
Checklista – att tänka på vid dokumentation
Mall – levnadsberättelse
Mall – genomförandeplan

Generella kursmål

  • Kunskap om syftet med dokumentation.
  • Kunskap om uppgifterna i personakten.
  • Kunskap om uppgifterna i genomförandeplanen.
  • Kunskap om hur dokumentationen ska genomföras.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.

Fallprevention

Bonnier Academy är stolta över att tillsammans med Vinnova och Lunds universitet presentera en kurs i fallprevention. Kursen ingår i det större projektet MotFall, med syftet att förhindra fallolyckor hos äldre.

Din ämnesexpert

Lotta Wendel
“Utmaningen ligger i att göra det svåra enkelt”