Lex Sarah

Du som arbetar med omsorg och vård är skyldig att rapportera om du ser missförhållanden inom verksamheten. Den bestämmelsen kallas lex Sarah. Det kan till exempel handla om att du upptäcker att någon utsätts för övergrepp eller inte får tillräcklig hjälp.

Dela kursen

Om kursen

Innehåll
1. Lex Sarah

2. Rapporten

3. Anmälan – för dig som är rapportansvarig

4. Kunskapskollen med praktikfall

Total kurstid
ca 45 minuter

Målgrupp
Personal inom social omsorg

Förkunskaper
Inga

I kursen får du veta mer om vad lex Sarah och rapporteringsskyldigheten innebär och vad som händer efter att en rapport har lämnats in. Testa dina kunskaper i blocket med praktikfall, svara rätt på frågorna för att få godkänt i kursen. Kursen är framtagen tillsammans med universitetslektor Lotta Wendel, Malmö universitet.

Kursens innehåll

Block 1 – Lex Sarah
Vem är Sarah? Lex Sarah – en bestämmelse, Snabbkollen.

Block 2 – Rapporten
Mer om rapportering, Snabbkollen, Vad ska du rapportera? Snabbkollen, Lämna in rapporten, Vad händer sen?

Block 3 – Anmälan – för dig som är rapportansvarig
Vad händer med rapporten? Snabbkollen, Hur utreds rapporten? Viktigt att ta reda på i utredningen, Utredningen ska dokumenteras, Uppgifter i dokumentationen, Snabbkollen, Åtgärder, Allvarlighetsgrad, Anmälan till IVO.

Block 4 – Kunskapskollen
Testa dina kunskaper med praktikfall i kunskapskollen!

Extra kursmaterial
Checklista – Vad ska rapporteras?
Checklista – Att ta reda på i utredningen
Checklista – Utredningens dokumentation
Checklista – Bedömning av allvarlighetsgrad
Anmälningsblankett (IVO)
Läs mer – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (Socialstyrelsen)
Läs mer – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah (Socialstyrelsen)

Generella kursmål

  • Kunskap om vad lex Sarah är.
  • Förstå vad rapporteringsskyldigheten innebär.
  • Känna till vad som ska rapporteras.
  • Känna till vad som händer när en rapport lämnats in.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.

Fallprevention

Bonnier Academy är stolta över att tillsammans med Vinnova och Lunds universitet presentera en kurs i fallprevention. Kursen ingår i det större projektet MotFall, med syftet att förhindra fallolyckor hos äldre.

Din ämnesexpert

Lotta Wendel
“Utmaningen ligger i att göra det svåra enkelt”