Säkerhet

I vissa yrken och branscher finns en risk för att hamna i hotfulla och farliga situationer.

Bonnier Academy har tillsammans med 2Secure tagit fram en serie utbildningar som syftar till att utbilda arbetstagare som kan råka ut för hotfulla situationer. I dessa utbildningar får du lära dig hur du minimerar risken för att hamna i farliga situationer kopplat till mötet, hur du genomför en riskanalys samt hur du förbereder dig och hanterar en hotfull situation.

Kurser

Hot och våld

I vissa möten med exempelvis kunder kan svåra samtal och diskussioner leda till negativa känslor hos kunden. Du som arbetstagare hamnar i en utsatt situation. I den här kursen lär du dig bland annat att analysera risk, att minimera risken för farliga situationer och vad du ska göra i en hotfull situation.

Pågående dödligt våld

Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Risken för att just du ska drabbas är liten, men OM du ändå skulle hamna i en sådan situation ökar dina chanser att klara dig om du är förberedd. I den här kursen lär du dig hur du ska tänka och agera.

Resesäkerhet​

Säkerhetsrisker finns på alla resmål, här fokuserar vi på mer generella risker för dig som tjänsteresenär. Kursen ger dig bättre kunskaper för att hantera dem och efter kursen vet du mer om hur du ska förbereda dig inför en resa. Kursens innehåll bygger på boken Handbok Resemedicin & säkerhet av Rickard Ånell och Jens Berglund, Gothia Fortbildning.

Kommande kurser

Informationssäkerhet

Kommer snart...

Dina ämnesexperter är några av Sveriges främsta

Stefan Mellström
“Livet är full av risker, så varför inte tala om dem?”
2Secure
“Vi skapar en tryggare vardag för företag och privatpersoner, genom att utveckla och leverera skräddarsydda trygghets- och säkerhetslösningar.”