Kränkningar i skolan

Vad är en kränkning? Vilka åtgärder är rimliga om du eller en elev blir utsatt? Som lärare är arbetsmiljön i klassrummet ditt ansvar. I den här kursen får du veta vad lagen säger om kränkningar i skolan och du lär dig att upptäcka och hantera dem.

Kursen tar upp delar av vad som brukar kallas skoljuridik och behandlar fem viktiga ämnesområden: kränkningar i skolan, ordningsregler, straffrätt, skadeståndsrätt samt grunder i juridiskt tänkande. Inga förkunskaper i skoljuridik krävs för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Om kursen

Innehåll
1. Inledning

2. Kränkande behandling

3. Trakasserier och diskriminering

4. Att utreda upplevda kränkningar

5. Att åtgärda konstaterade kränkningar

6. Att förebygga kränkningar

Total kurstid
45 minuter

Målgrupp
All skolpersonal

Förkunskaper
Inga

Kursens innehåll

Kapitel 1 – Inledning
Begreppet kränkningar, Lagarna som styr, Ansvar.

Kapitel 2 – Kränkande behandling
Case – Agnes, När är det kränkande behandling? Testa dig själv, Vad är ett ofredande? Case – Kränkning utan ord eller beröring, Quiz.

Kapitel 3 – Trakasserier och diskriminering
Diskrimineringslagen, Vad är ett missgynnande? Case – Var går gränsen? Testa dig själv, Direkt och indirekt diskriminering, Quiz.

Kapitel 4 – Att utreda upplevda kränkningar
Case – Filip, Utred vid misstanke, Neutralitet och objektivitet, Barnets bästa, Case – Utfrusen, Motstridiga signaler, Quiz. 

Kapitel 5 – Att åtgärda konstaterade kränkningar
Krav på uppföljning, Case – Misshandel, Åtgärdstrappan, Utmaningen med utredningar, Testa dig själv, Quiz.

Kapitel 6 – Att förebygga kränkningar
Högriskområden, Konsekvenser av mobbning, Att förekomma och påverka, Testa dig själv, Rastvakter, Quiz.

Extra kursmaterial
Åtgärdstrappan,
Diskussionsunderlag,
Laghänvisningar.

Generella kursmål

  • Känna till olika typer av kränkningar
  • Veta vilka kränkningar som är brottsliga
  • Känna till att även barn under 15 år kan begå brott
  • Kunskap om skolans skyldighet att utreda kränkningar
  • Veta hur skolan ska hantera motstridiga signaler
  • Veta vad skolan ska göra vid konstaterade kränkningar
  • Kunskap om förebyggande arbete mot kränkningar

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.

Din ämnesexpert

Jan Melander
“Det är viktigt att skolpersonalen kan ge rätt förutsättningar för barnen att känna sig trygga i skolan”