Nätkränkningar

Nätkränkningar är problematik som utspelas på en ny arena. Det har medfört att lagstiftningen inte är helt uppdaterad gällande hur du som lärare eller skolpersonal ska hantera kränkningar som sker på nätet. Men eftersom nätkränkningar ofta är kopplade till barnens vardag i skolan har skolan både möjlighet och skyldighet att ingripa.

Den här kursen ger kunskap om nätkränkningar och hur lagen ska tolkas så att du känner dig trygg med skolans ansvar när det gäller kränkningar på nätet. Du får veta mer om hur du ska arbeta förebyggande och hur du ska agera om du upptäcker att nätkränkningar förekommer. 

Om kursen

Innehåll
1. En ny arena för kränkningar

2. Ett rättsligt tomrum

3. Om det händer

4. Förebyggande arbete

Total kurstid
ca 25 minuter

Målgrupp
All skolpersonal

Förkunskaper
Inga

Kursens innehåll

Kapitel 1 – En ny arena för kränkningar
Sociala medier, Olika nätbeteenden, Case – Snygghetspoäng.

Kapitel 2 – Ett rättsligt tomrum
Svagheter i skollagen, Definition, Lagarna och yttrandefriheten, Case – Hetaste milfen på skolan!

Kapitel 3 – Om det händer
Case – Ryktet går, Kontroll på nätet, Reflektion, Tips!

Kapitel 4 – Förebyggande arbete
Lagen och nätjättarna, Att förekomma och påverka, Kort repetition, Sammanfattning, Avslutning. 

Extra kursmaterial
Friends nätrapport 2017,
Svenskarna och internet 2018, 
Skolbarnen och internet 2018, 
Har du blivit oschysst behandlad på nätet? (Datainspektionen), 
Drama, hat och vänskap – om ungdomars interaktioner i sociala medier (Åsa Björk, Umeå universitet, 2017), 
Flickor, pojkar och kränkningar (Gun-Marie Frånberg, Umeå universitet, 2013), 
Laghänvisningar.

Generella kursmål

  • Veta vad nätkränkningar är.
  • Kunskap för att kunna arbeta preventivt mot nätkränkningar.
  • Kunskap om verktyg för att kunna tala med elever om nätkränkningar.
  • Känna till lärarens ansvar att agera på och rapportera nätkränkningar.
  • Kunskap om vad lagen säger om nätkränkningar.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.

Din ämnesexpert

Jan Melander
“Det är viktigt att skolpersonalen kan ge rätt förutsättningar för barnen att känna sig trygga i skolan”