Ordning och trygghet

En lugn och trygg skolmiljö är viktig för elevernas hälsa och studiero. Med kunskaper om rättsliga sammanhang och konfliktlösande strategier får läraren ett stöd för att upprätthålla ordningen på ett förtroendeingivande sätt.

I den här kursen tar vi upp de rättsliga principer som all skolpersonal behöver vara medveten om, samt ger konkreta råd om hur ordningsstörningar bör hanteras. 

Om kursen

Innehåll
1. Inledning

2. Grundkunskaper

3. Ditt ledarskap

4. Avslutning 

Total kurstid
25 minuter

Målgrupp
All skolpersonal, främst lärare

Förkunskaper
Inga

Kursens innehåll

Kapitel 1 – Inledning
Inledning, Bakgrund, Sammanfattning.

Kapitel 2 – Grundkunskaper
Grundkunskaper, Legalitetspricipen, Case – För sen ankomst, Case – Slöja i slöjdsalen, Undvik fallgroparna, Testa dig själv.

Kapitel 3 – Ditt ledarskap
Skapa förtroende, Engagera och uppmuntra, När reglerna inte följs, Testa dig själv, Case – Utvisning, Case – Hotad, Quiz.

Kapitel 4 – Avslutning
Jan sammanfattar, Quiz, Avslutning.

Extra kursmaterial
Diskussionsunderlag,
Åtgärdstrappan,
Laghänvisningar.

Generella kursmål

  • Förstå innebörden av legalitetskravet.
  • Kunskap om det rättsliga sammanhanget.
  • Kunskap om elevernas rättigheter och rättssäkerhet.
  • Råd om hur dåligt beteende bör bemötas.
  • Beteendevetenskapligt förankrade metoder för konflikthantering.
  • Konkreta råd om ordningsregler.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.

Din ämnesexpert

Jan Melander
“Det är viktigt att skolpersonalen kan ge rätt förutsättningar för barnen att känna sig trygga i skolan”